WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2016
Lista wydarzeńNastępne     

 Kolędowanie u Beaty

2 stycz­nia 2016

Jak co ro­ku, spo­tka­li­śmy się na ko­lę­do­wa­niu u Be­aty.