WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2016
PoprzednieLista wydarzeń

 Spotkanie opłatkowe

30 grud­nia 2016

Po Mszy św. dzie­li­li­śmy się opłat­kiem skła­da­jąc so­bie ży­cze­nia.