WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2016
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Rekolekcje Wielkopostne

12-14 lu­te­go 2016

Re­ko­lek­cje od­by­ły się w Do­mu Re­ko­lek­cyj­nym Księ­ży Pal­lo­ty­nów w Otwoc­ku. Re­ko­lek­cje po­pro­wa­dził o. Ja­ro­sław Kra­wiec OP.