WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2016
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Warszawskie Jerycho

4 kwiet­nia 2016

Po raz ko­lej­ny ucze­st­ni­­czy­­li­­śmy w in­i­­cja­­ty­­wie nie­­u­sta­n­nej ad­­o­­ra­­cji Naj­świę­t­sze­­go Sa­­kra­­me­n­tu przez 7 dni w in­­te­n­cji ob­ro­­ny ży­­cia.