WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2016
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Grill u Beaty

2 lip­ca 2016

Tra­dy­cyj­nie za­koń­cze­nie ro­ku szkol­ne­go świę­to­wa­li­śmy przy gril­lu u Be­aty.