WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2016
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Pielgrzymka do Ostrówka

3 wrze­śnia 2016

Od­wie­dzi­li­śmy Ostró­wek k/War­sza­wy, gdzie św. Fau­sty­na miesz­ka­ła przez rok przed wstą­pie­niem do klasz­to­ru.