WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2016
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Pielgrzymka do Łodzi

8 wrze­śnia 2016

Od­wie­dzi­li­śmy miej­sca zwią­za­ne ze św. Fau­sty­ną w Ło­dzi.