WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2015
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Wyjazd integracyjny

3-4 paź­dzier­ni­ka 2015

W tym ro­ku od­wie­dzi­li­śmy To­ruń, Płock i Czer­wińsk.