WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2015
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Roraty

Gru­dzień 2010

W każ­dy czwar­tek Ad­wen­tu, na­sza Wspól­no­ta uczest­ni­czy­ła w przy­go­to­wy­wa­niu przez Dusz­pa­ster­stwo Do­ro­słych ro­rat.