WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2015
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Kolędowanie u Beaty

3 stycz­nia 2015

Tra­dy­cyj­nie spo­tka­li­śmy się na ko­lę­do­wa­niu u Be­aty.