WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2015
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Wyjazdowe spotkanie odpowiedzialnych

4-5 lip­ca 2015

Od­po­wie­dzial­ni za na­szą wspól­no­tę uczest­ni­czy­li w spo­tka­niu w Le­wi­czy­nie.