WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2014
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Rekolekcje Wielkopostne

28-30 mar­ca 2014

Re­ko­lek­cje w Nie­po­ka­la­no­wie pro­wa­dził o. Ro­man Schulz OP.