WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2014
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Rekolekcje Adwentowe

5-7 grud­nia 2014

Re­ko­lek­cje od­by­ły się w Nie­po­ka­la­no­wie. Pro­wa­dzi­li je na­si dusz­pa­ste­rze - o. Ja­ro­sław Kra­wiec OP i o. Bar­tło­miej Wolsz­le­ger OP.