WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2013
Lista wydarzeńNastępne     

 Kolędowanie u Beatki

5 stycz­nia 2013

Spo­tka­li­śmy się na ko­lę­do­wa­niu u Be­at­ki