WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2013
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Wyjazd integracyjny

5-6 paź­dzier­ni­ka 2013

W trak­cie wy­jaz­du od­wie­dzi­li­śmy Olsz­tyn, Gie­trz­wałd, Kle­bark Wiel­ki i Lidz­bark War­miń­ski.