WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2013
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Rekolekcje Adwentowe

6-8 grud­nia 2013

Tym ra­zem go­ści­li­śmy w Nie­po­ka­la­no­wie. Re­ko­lek­cje pro­wa­dził o. Piotr Ciu­ba OP.