WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2013
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Stoisko z opłatkami i świecami

22 grud­nia 2013

Po­ma­ga­li­śmy w sprze­da­ży świec Ca­ri­tas i opłat­ków wi­gi­lij­nych pro­wa­dząc sto­isko w kruch­cie ko­ścio­ła.