WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2013
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Triduum Paschalne

28-30 mar­ca 2013

Uczest­ni­czy­li­śmy w Tri­du­um Pas­chal­nym w ko­ście­le na Fre­ta.