WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2013
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Grill u Beaty

29 czerw­ca 2013

Tra­dy­cyj­nie świę­to­wa­li­śmy ko­niec ro­ku szkol­ne­go na gril­lu u Be­aty.