WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2013
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Spotkanie na Stadionie Narodowym

6 lip­ca 2013

Gru­pa osób z na­szej wspól­no­ty wzię­ła udział w spo­tka­niu z o. Joh­nem Ba­sho­bo­ra na Sta­dio­nie Na­ro­do­wym.