WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2012
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Wyjazdowe spotkanie odpowiedzialnych

30 czerw­ca - 1 lip­ca 2012

Od­po­wie­dzial­ni spo­tka­li się na wy­jeź­dzie w Ry­ba­kach nad jez. Łań­skim.