WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2012
PoprzednieLista wydarzeń

 Spotkanie opłatkowe

28 grud­nia 2012

W ten pią­tek po Mszy św. po­­dzie­­li­li­śmy się opła­t­kiem i zło­­ży­li­śmy so­­bie ży­­cze­­nia.