WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2012
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Rekolekcje Wielkopostne

2-4 mar­ca 2012

Świ­dry Wiel­kie - Otwock. Te­mat re­ko­lek­cji: "Wi­na - skru­cha, mi­ło­sier­dzie -– od­ku­pie­nie". Re­ko­lek­cje pro­wa­dził o. Ma­ciej Ko­siec OP.