WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2012
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Spacer do Ogrodu Botanicznego

29 kwiet­nia 2012

Wy­bra­li­śmy się na spa­cer do Ogro­du Bo­ta­nicz­ne­go w Po­wsi­nie przez Las Ka­bac­ki. Na miej­scu zwie­dza­li­śmy ko­lek­cję kwit­ną­cych ma­gno­lii.