WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2012
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Czuwanie Odnowy w Częstochowie

19 ma­ja 2012

By­li­śmy w Czę­sto­cho­wie na Czu­wa­niu Od­no­wy w Du­chu Świę­tym.