WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2012
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Odwiedziny u o. Mariana

17 czerw­ca 2012

Od­wie­dzi­li­śmy o. Ma­ria­na Ha­nu­ska w Ra­do­niach.