WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2012
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Grill u Beatki

23 czerw­ca 2012

Tra­dy­cyj­nie już gri­lo­wa­li­śmy u Be­at­ki.