WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2011
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Grill u Beatki

25 czerw­ca 2011

Rok szkol­ny 2010/2011 za­koń­czy­li­śmy na tra­dy­cyj­nym gril­lu u Be­at­ki.