WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2011
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Pielgrzymka do Obór

23 lip­ca 2011

Gru­pa osób z na­szej wspól­no­ty wy­bra­ła się Eks­pre­sem Szka­plerz­nym do Obór.