WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2011
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Wybory odpowiedzialnych

30 wrze­śnia i 6 paź­dzier­ni­ka 2011

Wy­bra­no no­wych od­po­wie­dzial­nych.