WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2011
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Rekolekcje Adwentowe

3-4 grud­nia 2011

Od­by­ły sią re­ko­lek­cje ad­wen­to­we. Gło­sił je O. Ma­rek Roj­szyk OP.