WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2011
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Wyjazdowe spotkanie odpowiedzialnych

22 ma­ja 2011

Od­po­wie­dzial­ni z na­szej wspól­no­ty na wy­jaz­do­wym spo­tka­niu w San­do­mie­rzu.