WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2010
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Grill

26 czerw­ca 2010

Tra­dy­cyj­nie świę­to­wa­li­śmy roz­po­czę­cie wa­ka­cji na gril­lu u Be­at­ki.