WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2009
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Spotkanie z bp Edoardo Hiiboro Kussala z Sudanu

2 paź­dzier­ni­ka 2009

Na spo­tka­niu w pią­tek 2 paź­dzier­ni­ka go­ści­li­śmy w Ado­nai bp Edo­ar­do Hii­bo­ro Kus­sa­la z Su­da­nu. Mo­dlił się z na­mi i opo­wia­dał o sy­tu­acji w swo­jej die­ce­zji i ca­łym re­jo­nie.

zdję­cie - FRON­DA NEWS