WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2008
Lista wydarzeńNastępne     

 Spotkanie opłatkowe i kolędowanie

12 stycz­nia 2008