WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2008
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Kuligów

2 sierp­nia 2008

Ja­dwi­ga, Ania i Krzysz­tof zor­ga­ni­zo­wa­li spo­tka­nie w Ku­li­go­wie.