WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2008
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Rekolekcje Adwentowe

5-7 grud­nia 2008

Ka­nie He­le­now­skie. Re­ko­lek­cje gło­sił o. Piotr Krysz­to­fiak OP.