WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2008
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Wycieczka Laski - Wólka Węglowa

27 stycz­nia 2008

Spa­cer po wschod­nim frag­men­cie Pusz­czy Kam­pi­no­skiej, czar­nym szla­kiem, do La­sek. Tra­sa: oko­ło 10-12 km. Wy­jazd zor­ga­ni­zo­wa­ła Iga.