WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2020
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Spacery

W trud­nym okre­sie pan­de­mii spę­dza­li­śmy czas na pie­szych wy­ciecz­kach