WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2020
PoprzednieLista wydarzeń

 Wyjazd do Częstochowy

3 paź­dzier­ni­ka 2020

Od­wie­dzi­li­śmy Czę­sto­cho­wę