WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2019
Lista wydarzeńNastępne     

 Rekolekcje Wielkopostne

15-17 mar­ca 2019

Re­ko­lek­cje po­pro­wa­dził o. Ja­cek Dud­ka OP.