WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2019
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Wyjazd do Poznania

14-15 wrze­śnia 2019

Na wy­jazd in­te­gra­cyj­ny wy­bra­li­śmy się do Po­zna­nia.