WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2019
PoprzednieLista wydarzeń

 Rekolekcje Adwentowe

6-8 grud­nia 2019

Re­ko­lek­cje po­pro­wa­dził o. To­masz No­wak OP.