WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2018
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Rekolekcje Adwentowe

7-9 grud­nia 2018

Re­ko­lek­cje po­pro­wa­dził o. Bar­tło­miej Wolsz­le­ger OP.