WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2017
Lista wydarzeńNastępne     

 Kolędowanie u Beaty

7 stycz­nia 2017

Tra­dy­cyj­nie spo­tka­li­śmy się u Be­aty na śpie­wa­niu ko­lęd.