WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2017
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Grill u Beaty

8 lip­ca 2017

Na za­koń­cze­nie ro­ku szkol­ne­go spo­tka­li­śmy się u Be­aty.