WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10

Wydarzenia

Plan spotkań

21 czerwca
Różaniec

28 czerwca
Echo Słowa

5 lipca
Koronka do Bożego Miłosierdzia

12 lipca
Litania do Krwi Chrystusa

19 lipca
Różaniec

26 lipca
Konferencja

2 sierpnia
Koronka do Bożego Miłosierdzia

9 sierpnia
Adoracja w ciszy

16 sierpnia
Różaniec

23 sierpnia
Modlitwa uwielbienia

30 sierpnia
Echo Słowa

6 wrześniaa
Koronka do Bożego Miłosierdzia

Ogłoszenia

Pomoc dla Domu św. Marcina na Ukrainie
Proś­ba od na­szych przy­ja­ciół "Cha­ry­ta­tyw­ni Fre­ta" o wspar­cie.

Charytatywni Freta
Za­chę­ca­my do wspar­cia ini­cja­tyw cha­ry­ta­tyw­nych przy klasz­to­rze na Fre­ta

Owoce naszej modlitwy
No­wy dział w na­szej Czy­tel­ni


Więcej informacji o naszych spotkaniach w dziale Cykl spotkań.