WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10

Wydarzenia

Plan spotkań

19 kwietnia
Modlitwa uwielbienia

26 kwietnia
Konferencja

3 maja
Różaniec

10 maja
Echo Słowa

17 maja
Modlitwa wspólna do Ducha Świętego

24 maja
Litania dominikańska

31 maja
Konferencja

7 czerwca
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

14 czerwca
Modlitwa wspólna

21 czerwca
Różaniec

28 czerwca
Konferencja

5 lipca
Koronka do Bożego Miłosierdzia

Ogłoszenia

Pomoc dla Domu św. Marcina na Ukrainie
Proś­ba od na­szych przy­ja­ciół "Cha­ry­ta­tyw­ni Fre­ta" o wspar­cie.

Charytatywni Freta
Za­chę­ca­my do wspar­cia ini­cja­tyw cha­ry­ta­tyw­nych przy klasz­to­rze na Fre­ta

Owoce naszej modlitwy
No­wy dział w na­szej Czy­tel­ni


Więcej informacji o naszych spotkaniach w dziale Cykl spotkań.