WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10

Wydarzenia

Plan spotkań

25 sierpnia
Modlitwa wspólna

1 września
Koronka do Miłosierdzia Bożego

8 września
Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny

15 września
Różaniec - część bolesna

22 września
Wybory nowych odpowiedzialnych

29 września
Konferencja

6 października
Koronka do Miłosierdzia Bożego

Ogłoszenia

Pomoc dla Domu św. Marcina na Ukrainie
Proś­ba od na­szych przy­ja­ciół "Cha­ry­ta­tyw­ni Fre­ta" o wspar­cie.

Charytatywni Freta
Za­chę­ca­my do wspar­cia ini­cja­tyw cha­ry­ta­tyw­nych przy klasz­to­rze na Fre­ta

Owoce naszej modlitwy
No­wy dział w na­szej Czy­tel­ni


Więcej informacji o naszych spotkaniach w dziale Cykl spotkań.