WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10

Wydarzenia

Plan spotkań

24 marca
Adoracja Krzyża

31 marca
Rekolekcje wielkopostne

7 kwietnia
Wielki Piątek
Uwaga: Nie ma spotkania!

14 kwietnia
Koronka do Miłosierdzia Bożego

21 kwietnia
Modlitwa wspólna

28 kwietnia
Konferencja

5 maja
Koronka do Miłosierdzia Bożego

12 maja
Różaniec

19 maja
Litania dominikańska

Ogłoszenia

Pomoc dla Domu św. Marcina na Ukrainie
Proś­ba od na­szych przy­ja­ciół "Cha­ry­ta­tyw­ni Fre­ta" o wspar­cie.

Charytatywni Freta
Za­chę­ca­my do wspar­cia ini­cja­tyw cha­ry­ta­tyw­nych przy klasz­to­rze na Fre­ta

Owoce naszej modlitwy
No­wy dział w na­szej Czy­tel­ni


Więcej informacji o naszych spotkaniach w dziale Cykl spotkań.