WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10

Wydarzenia

Plan spotkań

Od 21 maja, po okresie, w którym z powodu pandemii spotykaliśmy się online, zostają wznowione nasze piątkowe spotkania na żywo w kapitularzu. Spotkanie zaczyna się o godz. 19:15, obowiązuje limit osób do około 10, ale osoby, które są w pełni zaszczepione, nie są wliczane do limitu. Zachowujemy zasady ostrożności epidemicznej: utrzymywanie odległości 1.5m, noszenie maseczek na nosie i ustach, dezynfekcja dłoni. Serdecznie zapraszamy!

10 września
Modlitwa uwielbienia

17 września
Różaniec

24 września
Echo Słowa

1 października
Koronka do Miłosierdzia Bożego

Ogłoszenia

Charytatywni Freta
Za­chę­ca­my do wspar­cia ini­cja­tyw cha­ry­ta­tyw­nych przy klasz­to­rze na Fre­ta

Owoce naszej modlitwy
No­wy dział w na­szej Czy­tel­ni


Więcej informacji o naszych spotkaniach w dziale Cykl spotkań.