WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10

Wydarzenia

Plan spotkań

W związku z ograniczeniami z powodu epidemii wprowadzonymi 7 listopada spotkania naszej wspólnoty zostają zawieszone.

Jeżeli chcesz modlić się z nami z wykorzystaniem platformy Zoom,

8 stycznia godz. 21.00
Koronka do Dzieciątka Jezus

Ogłoszenia

Charytatywni Freta
Za­chę­ca­my do wspar­cia ini­cja­tyw cha­ry­ta­tyw­nych przy klasz­to­rze na Fre­ta

Owoce naszej modlitwy
No­wy dział w na­szej Czy­tel­ni


Więcej informacji o naszych spotkaniach w dziale Cykl spotkań.