WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10

Wydarzenia

Plan spotkań

1 lipca
Koronka do Miłosierdzia Bożego

8 lipca
Modlitwa wspólna

15 lipca
Różaniec

22 lipca
Echo Słowa

29 lipca
Koronka do Krwi Chrystusa

5 sierpnia
Koronka do Bożego Miłosierdzia

12 sierpnia
Różaniec

19 sierpnia
Konferencja o św. Jacku

26 sierpnia
Modlitwa wspólna

2 września
Koronka do Bożego Miłosierdzia

9 września
Różaniec

Ogłoszenia

Charytatywni Freta
Za­chę­ca­my do wspar­cia ini­cja­tyw cha­ry­ta­tyw­nych przy klasz­to­rze na Fre­ta

Owoce naszej modlitwy
No­wy dział w na­szej Czy­tel­ni


Więcej informacji o naszych spotkaniach w dziale Cykl spotkań.