WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10

Aktualności

17 sierpnia 2018 Uroczystość św. Jacka

Bra­cia do­mi­ni­ka­nie za­pra­sza­ją nas na Mszę św. na godz. 18:00 oraz nie­szpo­ry, a po­tem do re­fek­ta­rza i klasz­tor­ne­go ogro­du na pie­ro­gi św. Jac­ka. Mi­łym ge­stem bę­dzie, je­śli do­ło­ży­my się do wspól­ne­go sto­łu sa­łat­ką lub cia­stem.

Powrót do aktualności