WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10

Aktualności

26 października 2018 Czuwanie modlitewne

Za­pra­sza­my w imie­niu Dusz­pa­ster­stwa Aka­de­mic­kie­go.

Powrót do aktualności