WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10

PoprzednieAktualności

Pomoc dla Domu św. Marcina na Ukrainie

Za­miesz­cza­my krót­ki film po­ka­zu­ją­cy dra­ma­tycz­ną sy­tu­ację na miej­scu z ape­lem o po­moc.

Powrót do aktualności